علوم انسانی همچنان پردانشجوترین؛ فنی و مهندسی مغضوب دانشجویان

به گزارش انجمنهای سلوبلاگ، جمعیت دانشجویی در سال تحصیلی 96-95، چهار میلیون و 73 هزار و 827 نفر بود، اما این آمار در سال تحصیلی سال تحصیلی 97 -1396 به سه میلیون و 616 هزار و 114 نفر کاهش یافت.

علوم انسانی همچنان پردانشجوترین؛ فنی و مهندسی مغضوب دانشجویان

به گزارش خبرآنلاین، در هر کوی و برزن که سرک می کشیم، یک دانشگاه و موسسه آموزش عالی می بینیم؛ پا به دانشگاه که می گذاریم، در برخی از کلاس ها حتی جای نشستن نیست و برخی دانشجویان مقابل در کلاس به درس استاد گوش می دهند! شاید از خودمان برای یک بار هم که شده سوال کرده باشیم، این همه دانشجو؟

وارد حیاط دانشگاه و سلف ها هم که می شویم، باز هم جمعیت زیادی از دانشجویان توجه مان را به خودش جلب می کند. مگر چند میلیون دانشجو در کشور داریم؟

شاید باورتان نشود، اما هنوز هم برخی استان ها و شهر ها در پی دریافت مجوز راه اندازی دانشگاه و موسسه آموزش عالی برای دانشجویان شهرشان هستند، با این حال وزارت علوم فعلاً جز در مواقع ضرورت مجوزی به خصوص در زمینه دانشگاه های غیردولتی صادر نمی کند.

این همه دانشجو، بر اساس تقویم آموزشی بیشتر دانشگاه ها، سال تحصیلی 1401-1402 را از 27 شهریورماه آغاز می کنند. ورودی های قدیم و ورودی های نو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به مرور، سلامی دوباره به دانشگاه می کنند.

پذیرفته شدگان کنکور امسال هم که از اول مهرماه فرایند ثبت نام ها را آغاز خواهند کرد.

چقدر دانشجو داریم؟

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، قلب آمار آموزش عالی کشور محسوب می شود. آمار های آموزش عالی این موسسه همیشه مبنای تصمیم ها و دستورالعمل های سکانداران این حوزه بوده است. جمعیت دانشجویی سال تحصیلی به اتمام رسیده را محاسبه می کند. به عنوان مثال، هم اکنون آخرین آمار جمعیت دانشجویی موسسه مربوط به سال تحصیلی 1399-1400 است که در ادامه این گزارش به جمعیت دانشجویی کشور در پنج سال گذشته اشاره می شود.

جمعیت دانشجویی در سال تحصیلی 96-95، چهار میلیون و 73 هزار و 827 نفر بود، اما این آمار در سال تحصیلی سال تحصیلی 97 -1396 به سه میلیون و 616 هزار و 114 نفر کاهش یافت.

روند کاهشی جمعیت دانشجویی کشور در سال تحصیلی 98-1397 همچنان ادامه داشت و به سه میلیون و 373 هزار و 388 نفر رسید. تعداد دانشجویان کشور در سال تحصیلی 99-1398 نیز به سه میلیون و 182 هزار و 989 نفر رسید و دانشجویان باز هم کاهش استقبال از دانشگاه را نشان دادند.

آخرین آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم که به تازگی منتشر شده است و آخرین مبنای جمعیت دانشجویی کشور محسوب می شود، باز هم از کاهش جمعیت دانشجویی کشور سخن می گوید.

بر این اساس، در سال تحصیلی 99-1400 در دانشگاه های کشور سه میلیون و 173 هزار و 779 دانشجو داشتیم.

علوم انسانی همچنان پردانشجوترین گروه تحصیلی

بعد از جمعیت دانشجویی، گروه های تحصیلی، مهمترین آمار را به خود اختصاص می دهند. پُر دانشجوترین گروه تحصیلی دانشگاه ها را علوم انسانی با یک میلیون و 616 هزار و 742 دانشجو در سال تحصیلی ذکر شده یعنی 1399-1400 تشکیل می دهد.

در رده های بعدی، علوم پایه با 209 هزار و 81 نفر، علوم پزشکی با 249 هزار و 131 نفر، فنی و مهندسی با 762 هزار و 341 نفر، کشاورزی و دامپزشکی با 115 هزار و 261 نفر و هنر با 221 هزار و 493 نفر قرار گرفته است.

نمودار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی حکایت از آن دارد که 51 درصد دانشجویان در علوم انسانی، 24 درصد دانشجویان در فنی و مهندسی، هشت درصد دانشجویان در علوم پزشکی، هفت درصد در هنر، 6 درصد علوم پایه و چهار درصد در کشاورزی و دامپزشکی مشغول به تحصیل هستند.

کدام مقطع بیشترین دانشجو دارد

کنکور سراسری همیشه پرداوطلب ترین آزمون در مقایسه با کنکور های کارشناسی ارشد و دکتری بوده و هست. پذیرفته شدگان این آزمون، مقطع کارشناسی را به پردانشجوترین دوره تحصیلی در میان سایر مقاطع تبدیل کرده اند.

گزارش آمار دانشجویان به تفکیک دوره های تحصیلی در کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی نشان می دهد در کارشناسی، یک میلیون و 981 هزار و 500 نفر در حال تحصیل هستند.

در رده های بعدی، کارشناسی ارشد با 500 هزار و 471 دانشجو، کاردانی با 425 هزار و 595 دانشجو، دکتری تخصصی با 163 هزار و 934 دانشجو و دکتری حرفه ای با 102 هزار و 279 دانشجو ایستاده اند.

درصد های جمعیت دانشجویی در مقاطع تحصیلی نشان دهنده این نکته است که هم اکنون 63 درصد جمعیت دانشجویی کشور در کارشناسی، 16 درصد در کارشناسی ارشد، 13 درصد در کاردانی، پنج درصد در دکتری تخصصی و سه درصد هم در دکتری حرفه ای مشغول به تحصیل هستند.

مردان گوی سبقت را از زنان ربودند

آمار های تفکیکی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در سال های 95-1394 تا 1400-1399 نشان می دهد جمعیت زنان دانشجو روی 45 تا 49 درصد نوسان دارد، اما هیچ گاه این رتبه را از دست نداد. بر اساس آخرین سال تحصیلی ذکر شده یعنی 1399-1400، هم اکنون 49.18 درصد جمعیت دانشجویی را زنان با تعداد یک میلیون و 560 هزار و 86 نفر تشکیل می دهند.

تعداد مردان نیز در این سال ها بین 50 درصد تا 54 درصد در نوسان بود، اما در سال تحصیلی ذکر شده یعنی 1400-1399 به 50.82 درصد و معادل یک میلیون و 612 هزار و 919 نفر رسید.

فنی و مهندسی مغضوب دانشجویان؟

طبق آمار های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، در فاصله سال های 96-1395 تا 1400-1399، تعداد دانشجویان گروه تحصیلی فنی و مهندسی هم کاهش چشمگیری داشت.

طبق این گزارش، در سال 96-1395، گروه فنی و مهندسی یک میلیون و 176 هزار و 690 دانشجو داشت در حالی که در فاصله پنج سال، این تعداد به 762 هزار و 341 نفر کاهش یافت.

این روند نزولیِ کاهش دانشجویان، گریبان گروه تحصیلی کشاورزی و دامپزشکی را هم گرفته است. جمعیت دانشجویی این گروه تحصیلی، از 160 هزار و 320 نفر در سال 96-1395 به 115 هزار و 261 نفر در سال 1400-1399 نفر رسید.

دانشگاه های دولتی چه تعداد دانشجو دارند؟

این سه میلیون و اندی دانشجو در دانشگاه های زیرمجموعه وزارتخان های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحصیل می کنند. با این حال باز هم به آمار جالبی در این حوزه می رسیم.

در مجموعه دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 22.1 درصد دانشجویان معادل 701 هزار و 620 نفر در دانشگاه های جامع و تخصصی تحصیل می کنند.

بخش اعظم دانشجویان در سایر زیر مجموعه های وزارت علوم مشغول به تحصیل هستند. بر این اساس، تعداد 419 هزار و 877 نفر معادل 13.2 درصد دانشجویان در دانشگاه پیام نور، در دانشگاه فرهنگیان 78 هزار و 443 نفر معادل 2.4 درصد، در دانشگاه علمی کاربردی 227 هزار و 816 نفر معادل 7.2 درصد و در دانشگاه فنی و حرفه ای 170 هزار و 717 نفر معادل 5.4 درصد تحصیل می کنند.

دانشگاه های پیام نور، فرهنگیان، جامع علمی کاربردی و فنی وحرفه ای به عنوان دانشگاه های دارای ماموریت خاص شناخته می شوند. به گزارش خبرآنلاین، موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی نیز تعداد 257 هزار و 229 نفر معادل 8.1 درصد دانشجو دارند.

گروه آزمایشی علوم پزشکی را در کنکور به عنوان پرداوطلب ترین آزمون سراسری می شناسیم و هر سال حدود 500 هزار داوطلب دارد.

اما طبق آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، هم اکنون رشته های علوم پزشکی که دانشجویانش قرار است در دانشگاه های زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لباس کادر درمان به تن کنند، فقط 220 هزار و 335 نفر هستند.

در نهایت، تعداد 28 هزار و 356 نفر معادل 0.9 درصد دانشجویان در دانشگاه های سایر دستگاه های اجرایی مشغول به تحصیل هستند.

منبع: فرارو

به "علوم انسانی همچنان پردانشجوترین؛ فنی و مهندسی مغضوب دانشجویان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "علوم انسانی همچنان پردانشجوترین؛ فنی و مهندسی مغضوب دانشجویان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید